About

Hướng dẫn sử dụng

Dịch vụ

Gói cước

Giá gói cước

Chu kỳ gói cước

Dịch vụ Iportal

Gói học tập - DKH

2.000đ

Ngày

Gói giải trí - DKT

2.000đ

Ngày

Gói trò chơi - DKG

2.000đ

Ngày

Gói truyện cổ tích Audio - DKA

2.000đ

Ngày

Gói Radio Học Trò - DKB

2.000đ

Ngày

Gói Phiêu lưu cổ tích - DKNH

3.000đ

Ngày

Tên gói

Cú pháp chính

1

Học Tập

DKH

2

Giải Trí

DKT

3

Trò Chơi

DKG

4

Truyện Audio

DKA

5

Radio Học Trò

DKB

6

Phiêu lưu cổ tích

DKNH

Tên gói

Cú pháp chính

Mã gói

1

Học Tập

DKH

H

2

Giải Trí

DKT

T

3

Trò Chơi

DKG

G

4

Truyện Audio

DKA

A

5

Radio Học Trò

DKB

B

6

Phiêu lưu cổ tích

DKNH

NH

Kể chuyện cho bé

Phim hoạt hình cho bé